Wat is onvruchtbaarheid?

Onvruchtbaarheid

Je spreekt over onvruchtbaarheid wanneer een vrouw niet zwanger kan worden of een man haar niet zwanger kan maken. Vaak gebruiken mensen het woord ‘onvruchtbaar’ terwijl het nog lang niet zeker is. Zolang de artsen nog bezig zijn met onderzoeken kan je beter spreken over ‘verminderde vruchtbaarheid ‘ ook wel subfertiliteit genoemd. In veel situaties lukt het zwanger worden alsnog met behulp van een medisch traject en soms gebeurt het ook dat de vrouw onverwachts toch zwanger raakt via de natuurlijke weg. Wanneer zwanger worden niet lukt kan dit aan zowel de man als de vrouw liggen. Wat ook mogelijk is, is dat er bij beide partners iets aan de hand is of dat de combinatie van man en vrouw niet tot een gewenste zwangerschap leidt.

1 op de 6 stellen heeft vruchtbaarheidsproblemen.  Ongeveer 30% ligt aan de vrouw, 30% aan de man en ongeveer 20% is een combinatie van beide. Bij de overige 20% is de oorzaak onbekend. Dankzij de wetenschap en verbeterde middelen daalt dit percentage geleidelijk.

Er zijn verschillende redenen voor onvruchtbaarheid bij de vrouw;

 • Afgesloten eileiders, waardoor de eicel en de zaadcel elkaar niet kunnen bereiken.
 • Verklevingen aan eileiders en/of eierstokken.
 • Hormoonafwijking (PCOS)
 • Overgewicht
 • Endometriose, een aandoening waarbij zich baarmoederslijmvlies op plekken buiten de baarmoeder bevindt, is een vierde oorzaak.
 • DES dochters
 • Afwijkend cervixslijm (het slijm dat in de baarmoederhals voorkomt), dat wil zeggen niet goed van samenstelling of te weinig slijm, is eveneens één van de mogelijke oorzaken.
 • Vervroegde overgang, door nog onbekende oorzaak of als gevolg van behandelingen van (kinder)kanker.
 • Schildklierafwijkingen
 • Er kunnen antistoffen zich rondom de eicel bevinden, waardoor de zaadcellen niet in de eicel kunnen doordringen.

Vruchtbaarheidsproblemen bij de man

Redenen bij de man waardoor een bevruchting niet lukt:

 • Kwaliteit zaadcellen: Het kan zijn dat er geen levende zaadcellen in het sperma van de man zitten, of te weinig, of dat de cellen slecht beweeglijk zijn waardoor ze nooit een eicel kunnen binnendringen.
 • Een afwijkende vorm van de spermacellen kan eveneens leiden tot vruchtbaarheidsproblemen.
 • Ook kunnen er bij mannen antistoffen aanwezig zijn, waardoor de vruchtbaarheid vermindert.
 • Soms worden vruchtbaarheidsproblemen bij de man veroorzaakt door een hormoonstoornis.
 • Een afgesloten zaadleider
 • Niet-ingedaalde zaadballen.
 • Als een andere mogelijke oorzaak wordt wel eens een varicocèle (een spataderkluwen in de balzak) aangewezen; de soms voorgestelde operatie aan deze varicocèle is echter omstreden, want het is niet onomstotelijk bewezen dat deze ingreep een positief effect heeft op de zaadkwaliteit.
 • Als de man als kind een virusziekte, zoals de bof, heeft gehad, kan dit ook leiden tot verminderde vruchtbaarheid.
 • Chemotherapie en bestraling bij de behandeling van (kinder)kanker kunnen hetzelfde negatieve effect op de vruchtbaarheid van de man hebben. Door een bepaalde groep cytostatica (de alkylerende stoffen) kan bij jongens het sperma beschadigd raken.
 • Ook het werken met bepaalde chemische stoffen of het werken in een te warme omgeving, waardoor de temperatuur in de balzak te hoog wordt, zouden dit probleem tot gevolg kunnen hebben. Over dit laatste bestaat echter nog geen zekerheid.

Meestal ontstaat een slechte zaadkwaliteit door een vooralsnog niet te behandelen en onverklaarbare afwijking in de zaadproductie.

Wil jij weten wat ik voor jou kan betekenen? https://joseaalbers.nl/contact/

Neem contact op

*heb je binnen 48 uur nog geen reactie ontvangen? Check dan je spam/ongewenste e-mail.